Raila Nights X Urja ( The Elements Live )

Raila Nights X Urja ( The Elements Live )

$40.00

Out of stock

Category:

Description

हिडे समुन्द्र पारी त्यो शहरमा
सबै छोडी गए हवाइजहाज चढेर
हराउने बाटो गल्ली मलाइ डरै भएन
खोजी हाल्छु म आफ्नो बाटो, मेरो आफ्नो गन्तव्य
त्येसैले हिडे म…….
Everyone can relate to this, everyone is walking towards a destination, some knows some still figuring out.
Get ready to go on a heartfelt musical journey, with special guest Shaastra Nepal our very own Brisbane’s  Favorite.
Crown therapy is an amazing venue for live music let’s gear up for Elements for the first time in Melbourne !

Event Details:-Raila Nights X Urja ( The Elements Live )

?????: Crown Therapy, 8 Whiteman Street, Southbank VIC 3006

????: MONDAY, 30 MAY 2022

ᴅᴏᴏʀ ᴏᴘᴇɴ :- 9 ᴘᴍ ꜱʜᴀʀᴘ ᴛɪʟʟ 3 ᴀᴍ

18+ ᴡʜɪᴄʜ ɪꜱ ᴀ ᴘᴀꜱꜱᴘᴏʀᴛ/ᴀᴜꜱᴛʀᴀʟɪᴀɴ ᴅʀɪᴠɪɴɢ ʟɪᴄᴇɴꜱᴇ ᴏʀ ᴋᴇʏ ᴘᴀꜱꜱ ᴀɴᴅ ᴘʀᴏᴏꜰ

0457795155